داستان ضرب المثل من و گرز و میدان افراسیاب

ادبیات فارسی

داستان ضرب المثل من و گرز و میدان افراسیاب

داستان ضرب المثل من و گرز و میدان افراسیاب

این شعر به سادگی تکیه کلام این و آن نشد بلکه مسبوق به سابقۀ تاریخی شیرین و عبرت‌انگیزی است که شرح آن در ذیل آمده است.

این ضرب المثل که از حکیم فرزانه فردوسی طوسی است در موردی به کار می‌رود که پهلوانی را از حریف و هماوردش بترسانند و او را به انصراف و امتناع از مقابله و محاربه با حریف و دشمن توصیه نمایند. پهلوان موصوف چون به نیروی قدرت و توانایی خود اطمینان دارد پوزخندی زده مصلحین خیراندیش را با این نیم‌بیتی پاسخ می‌دهد.