سرچشمه محبت کجاست؟

تألیفات من

سرچشمه محبت کجاست؟

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً (مريم/96)

خدای رحمان کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند؛ محبوب همه می گرداند.

و خداوند اينچنين وعده داد:

وقتی خداوند متعال اينچنين وعده می دهد كه كسانی كه ايمان داشته باشند و كارهای شايسته انجام بدهند محبت آنها را به زودی در قلوب ديگران قرار می دهم؛ چرا؟!

شبکه های اجتماعی