رَحِم شناسی = خودشناسی

تألیفات مدیر مذهبی

رَحِم شناسی = خودشناسی

رَحِم شناسی، راهی به سوی خودشناسی!

پیش گفتار:

سلامت هر جامعه‌ای در گروِ سلامت افراد آن است. همچنین گاهی وقتی صحبت از سلامت و بیماری می‌شود مراد، صحت و عافیت جسم و بدن و تن انسان است اما بالاتر از سلامت جسم، سلامت فکر و روان انسان است. بدن بیمار، فقط دنیای انسان را ویران می‌کند اما اگر فکر و روان انسانی بیمار شد هم دنیا و هم آخرت او ویران خواهد شد.

بر همین اساس، ضرورت دارد معایب فکری، روانی و اخلاقی خود را بهتر بشناسیم تا با ریشه‌کن کردن روان و فکر و اخلاق خویش از آن بیماری و ناخوشی، گامی در جهت سلامت خود برداریم و به تَبَع آن، سلامت جامعه را بهبود بخشیم.

خودشناسی به معنای شناخت رذائل و بداخلاقی‌ها و معایب نفسانی از ضروریات سعادتمندی هر انسانی است. هر کسی در درون خویش در جستجوی راهی برای بهتر‌شدن و رشد و حرکت از نقطه‌ٔ موجود به نقطهٔ عالی‌تر است. یکی از جنبه‌های تعالی و رشد، رشد در زمینه‌های اخلاقی و بروزات رفتاری انسان می‌باشد.از طرف دیگر، رشد و اصلاح رفتار و افکار لوازمی را می‌طلبد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

شبکه های اجتماعی