روش‌های همسر آزاری

مشاوره‌ _ روانشناسی

روش‌های همسر آزاری

نیازی به چشم کبود و بدن ضرب خورده نیست؛ حتی اگر در دعواهای زن و شوهری، جسم همسرتان را خراش ندهید،حتماً همسری نمونه نیستید.

روانشناسان می‌گویند: همسر‌آزاری، تنها در مشت و لگد خلاصه نمی‌شود. کافی است اعتماد به نفس و آزادی را از همسرتان بگیرید یا آنکه اجازه دهید زندگی، بیشتر از آنچه در توان همسرتان است او را در تنگنا قرار دهد.

شبکه های اجتماعی