نصایح راه گشا

مذهبی شخصیّت‌ها مباحث تاریخی

نصایح راه گشا

نصایح راه گشا

روایت از امام رضا صلوات الله علیه منقول است که حضرت فرمودند: روزی زین العابدین صلوات الله علیه در مسجد‌الحرام در حال عبادت بودند که دیدند شخصی در حالی که طواف کعبه می‌کند بلند می‏‌گوید:

شبکه های اجتماعی