رحلت یا شهادت؟!

مذهبی

رحلت یا شهادت؟!

رحلت یا شهادت پیامبر صلوات الله علیه و آله

پرسش: آيا رسول خدا صلوات الله علیه و آله به مرگ طبيعي از دنيا رفتند یا به شهادت رسیدند؟

پاسخ: درباره اين موضوع، ميان نويسندگان و مورّخان، اختلاف است. در این رابطه بعضي از نويسندگان فقط به بيان اين جمله كه آن حضرت مريض شدند و از دنيا رفتند اكتفا كرده‌اند و بعضي قائلند كه حضرت مسموم شده و به شهادت رسيدند كه اكثراً هم همين قول دوم را قبول دارند.

در حديث صحيحي از امام باقر علیه السلام آمده است: