راز آرامش گروگان‌های داعش در لحظۀ اعدام

سیاسی

راز آرامش گروگان‌های داعش در لحظۀ اعدام
رمزگشایی دیدیه فرانسوا از یک اتفاق جیب
یک خبرنگار فرانسوی که مدتی در اسارت تروریست‌های داعش بوده، از راز آرامش قربانیانی که توسط این گروهک سر بریده می شوند، پرده برداشت.
دیدیه فرانسوا درباره علت عدم نگرانی و ترس این گروگان ها در لحظات پیش از اعدام گفت:

شبکه های اجتماعی