قوانین طلایی برای بهبود روابط مادر و دختری

مشاوره‌ _ روانشناسی

قوانین طلایی برای بهبود روابط مادر و دختری

بعضی دختران نوجوان و جوان شکایت می‌کنند که مادرشان فقط انتظار اطاعت محض از آن ها دارد و بعضی مادران هم شکایت می‌کنند که دخترشان هرگز متوجه منظور آن ها نمی‌شود! جالب است بدانید که...