دیدار آیت الله خامنه ای با خانواده شهید گالوست بایومی

فرهنگ مقاومت

 دیدار آیت الله خامنه ای با خانواده شهید گالوست بایومی

مسیح در شب قدر

شنیده بودیم که سال‌های قبل، رئیس‌جمهور به منزل چند شهید مسیحی سر زده‌اند؛ در انتهای ذهنم، حدس کوچکی هم می‌زدم که شاید امشب هم این رئیس‌جمهور جدید مهمانمان باشد. اما مهمان، همان رئیس‌جمهور قبلی هستند که چند ماهی است بعد از رحلت آیت‌الله خمینی، رهبر شده‌اند!