دنیس ریورز

هفت چالش ارتباط (+دانلود کتاب)

مشاوره‌ _ روانشناسی دانلود کتاب

هفت چالش ارتباط (+دانلود کتاب)

هفت چالش ارتباط


هفت چالش ارتباط از جمله کتاب‌های بسیار زیبا و ارزشمندیست که دنیس ریوِرز، نوشته است. او نویسنده‌ای بسیار قدرتمند و با نگارش علمی است که در کنار مقالات بسیار قوی و دقیق، می‌کوشد مفاهیم علمی را در قالب کتاب‌های بسیار روان و ساده (اما همچنان دقیق) بیان کند.

کتاب هفت چالش ارتباط، می‌کوشد با معرفی کردن هفت زمینه مختلف، به بهبود مهارت ارتباطی خواننده کمک کند. دنیس ریورز در مقدمه کتاب توضیح می‌دهد که آنچه در اینجا می‌گویم صرفاً یک مقدمه است و طبیعی است که برای هر کدام، دنیایی از حرف‌ها و بحث‌ها وجود دارد.

شبکه های اجتماعی