بلدید چطور از همسرتان دلجویی کنید؟

مشاوره‌ _ روانشناسی

بلدید چطور از همسرتان دلجویی کنید؟

دلجویی کردن مهارتی است که اگر تمرین کنید به راحتی در آن تبحر پیدا می‌کنید.

بهترین همسران دنیا هم ممکن است روزی از هم دلگیر شوند و همدیگر را برنجانند. اصلا اگر چنین اتفاقی نیفتد جای نگرانی نیست چون در این حالت هم انگار نوعی بی‌اعتنایی در روابط حاکم است اما نکته اینجاست که این رنجش چطور باید برطرف شود؟

شبکه های اجتماعی