معجزه‌ای به نام: استنشاق

فروع دین پزشکی و سلامت

معجزه‌ای به نام: استنشاق
چند تن از موثقين و معتمدين تحصيل كرده ايرانی در يكي از سفرهایِ خود به اروپا در مطب پزشكی مشهور، حاضر شده و مشاهده می‌نمايند كه پزشك، جمجمه انسانی را تشريح می‌نمايد و پس از بررسی بسيار به اين نتيجه می‌رسد كه علت مرگ صاحب جمجمه، چيزي نيست، جز اينكه در آخرين حفره‌هاي بيني و در جوف مخاط او، كرم‌های بسيار ريز و كوچك وجود داشته است كه همان‌ها موجب مرگ آن شخص شده است.

شبکه های اجتماعی