تغییرات مغز در زمان عاشقی

مشاوره‌ _ روانشناسی

تغییرات مغز در زمان عاشقی

در زمان عاشقی مغز چه تغییراتی می کند؟

محققان نشان دادند که در زمان رویایی با عشق مغز انسان دچار تغییر و تحول عصبی می‌شود.

اعصاب اجتماعی زیر شاخه‌ای از علم عصب‌شناسی است که رفتارهای اجتماعی انسان‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد، عشق یکی از بهترین نمونه‌ها از این نوع رفتار است.

در بررسی غیر عصبی عشق موارد غیر ارادی مانند: