چگونه کودکان را از خبرهای بد آگاه کنیم؟

خانه و خانواده

چگونه کودکان را از خبرهای بد آگاه کنیم؟

چگونه کودکان را از خبرهای بد آگاه کنیم؟

دروغ و پنهانکاری ممنوع

از دوران کودکی، آن روزی را به یاد بیاورید که خبر درگذشت یکی از نزدیکانتان را که خیلی وابسته‌اش بودید شنیدید. در آن زمان واقعیت را به شما گفتند؟ یا تا مدت‌ها می‌گفتند فلانی به سفر دور و درازی رفته، یا به آسمان‌ها رفته... این از آن دست تجربیات تلخ هر انسان در زندگی است و همه پدر و مادرها ناگزیر از رو به رو شدن با این موقعیت‌ در تربیت کودک هستند. اگر قرار باشد یک روزی خبری غم‌انگیز را به کودک خود بدهیم، روش اصولی این کار چگونه است؟