نکوهش دروغ در روایات

موضوعات اخلاقی

 نکوهش دروغ در روایات

نکوهش دروغ در روایات

در روایات اسلامى تعبیرهاى تکان دهنده اى درباره زشتى دروغ بیان شده است که گلچینى از آن را مشاهده مى کنید:
1ـ از بعضى از روایات استفاده مى شود که دروغ کلید گناهان است. در حدیثى از امام باقر (ع) مى خوانیم: «ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، و الکذب شر من الشراب؛ خداوند متعال براى شر قفل هایى قرار داده است، و کلید آن قفل ها شراب است (چرا که مانع اصلى زشتى ها عقل است و شراب عقل را از کار مى اندازد) و دروغ از شراب هم بدتر است».