دروغ های رایج بین مردم

موضوعات اخلاقی

 دروغ های رایج بین مردم

دروغ‌های رایج بین مردم

برخی از سخنان هستند که دروغ هستند ولی در بین مردم رواج دارد و به آن عادت کرده اند. مثلا وقتى کسى را به خوردن غذا تعارف می کنند بگوید اشتها ندارم در حالی که گرسنه و داراى اشتهاست.

از اسماء بنت عمیس نقل شده است که در شب زفاف عایشه، من با گروهى از بانوان او را به حضور رسول خدا (ص) همراهى مى کردیم آنگاه که به حضور آن حضرت شرفیاب شدیم پیامبر اکرم (ص) ظرف شیرى به عایشه داد. عایشه از روى شرم از گرفتن آن امتناع کرد. من به او گفتم: دست رسولخدا را رد مکن و ظرف شیر را بگیر. با شرمندگى ظرف را گرفت و قدرى از آن نوشید. سپس رسولخدا (ص) به من فرمود: ظرف شیر را به زنانى که همراه تو هستند بده تا از آن بیاشامند. زنها خجالت کشیدند و با اینکه میل داشتند گفتند میل نداریم. رسول خدا فرمود: میان گرسنگى و دروغ جمع نکنید (شما که میل دارید چرا دروغ مى گویید؟). اسماء مى گوید خدمت آن حضرت عرض کردم: یا رسول الله اگر به چیزى که میل داریم اظهار بى میلى کنیم دروغ گفته ایم؟ فرمود: دروغ هر چند کوچک باشد در نامه عمل نوشته مى شود.