درمان آسان چاقی در دانشگاه کالیفرنیا کشف شد!

پزشکی و سلامت

درمان آسان چاقی در دانشگاه کالیفرنیا کشف شد!

درمان چاقی به آسانترین روش ممکن کشف شد!

محققین آمریکایی با انجام آزمایشات متعدد متوجه شدند که عنصر «مس» کلید درمان چاقی است. محققین دانشگاه کالیفرنیا آمریکا متوجه شدند که مس نقش کلیدی در سوخت و ساز بافت های چربی در بدن به عهده دارد.

در نییجه تحقیقات انجام شده مشخص شد که مس در از بین بردن سلول های چربی بسیار ضروری است ضمن اینکه قادر به ایجاد انرژی در بدن هستند. در واقع مس همچون یک رگولاتور (تنظیم کننده) عمل می کند