اختلال وسواس را بیشتر بشناسیم

مشاوره‌ _ روانشناسی

 اختلال وسواس را بیشتر بشناسیم

اختلال وسواس را بیشتر بشناسیم

اختلال وسواسی یکی از آشنا‌ترین مشکلات روانپزشکی برای مردم جامعه ماست. اختلالی که خود را با اعمال تکراری و بیش از معمول نشان می‌دهد که برای غلبه بر افکار مزاحم و مدام تکرار شونده توسط فرد بیمار انجام می‌شوند.

موضوع‌های مختلفی ممکن است در این اختلال دیده شوند که شایع‌ترین آنها وسواس شست‌وشوست، اما انواع دیگری چون وسواس نجس و پاکی، وسواس شمارش، وسواس چک کردن و وسواس فکری نیز در این اختلال به چشم می‌آیند. این اختلال در مطالعات اخیر بیش از 5 درصد مردم کشور ما را به خود گرفتار کرده است که بالاتر از میانگین جهانی در مورد این اختلال است.