تصویری از رها کردن مرده در دخمه‌ها توسط زرتشتیان

مذهبی

تصویری از رها کردن مرده در دخمه‌ها توسط زرتشتیان

نمونه‌ای از عکس‌های جلالی از اجساد دخمه، که البته عکس از روی عکس است.

سال‌ها قبل وقتی شاگرد کلاس عکاسی مرحوم «بهمن جلالی» بودم خاطره عکاسی از دخمه یزد را در کلاس برایمان تعریف کرد و عکس‌هایی را که گرفته بود در کلاس نشانمان داد.

شبکه های اجتماعی