عشق‌های خیابانی، اشک‌های پشیمانی

مشاوره‌ _ روانشناسی

عشق‌های خیابانی، اشک‌های پشیمانی

با «دوستت دارم»، «از شما خوشم آمده»، «تو‌‌ همان مرد یا زن رویا‌هایم هستی» شروع می‌شود و در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر به تجاوز، قتل و اخاذی ختم نشود ثمره‌اش تلخی، شکست و پشیمانی است.

دوستی‌های خیابانی این روز‌ها به معضل اجتماعی تبدیل شده به طوری که بررسی پرونده‌های جنایی نشان می‌دهد برخی از جرائم از جمله قتل، آدم ربایی، اخاذی و تجاوز به عنف در پوشش این روابط پنهانی انجام می‌شود.

شبکه های اجتماعی