داستان انقراض دایناسورها؟!

تألیفات مدیر

داستان انقراض دایناسورها؟!

داستان انقراض دایناسورها؟!

در قدیم سرزمینی بود که رسم داشتند دختران بالغ وقتی به سن رشد می‌رسیدند شوهر کنند، یادش به خیر! اتفاقاً خدا هم نظرش همین بود. بگذریم؛ تمام همت آن‌ها در این بود که دختر را کدبانو بار آورند. دختران آن‌ها یک پا برای خودشان سرآشپزی بودند، سفره‌آرایی و بچه داری، شوهرداری و مهمان‌نوازی، فوت و فن زندگی، خیاطی، مختصری طبابت و هزاران هنر دیگر می‌دانستند که هر یک برای ادارهٔ گوشه‌ای از زندگی آینده‌شان مفید و لازم بود.