اين سخنرانی‌ها گنجينه‌هايی هستند که مانند آنها را کمتر بتوان پيدا کرد. براي همين است که پس از گذشت بيش از ٣٥ سال، هنوز مردم نوارهای سخنرانی مرحوم کافي را دست به دست می‌کنند.

لینک دانلود سخنرانی‌های مرحوم کافی به صورت مجزا (103 عدد)

  1. معنای واقعی «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء»
  2. داستان عابد که چگونه شیطان سعی کرد او را به گناه وادار کند.
  3. داستان ابوبقل کاتب که مورد غضب حاکم قرار گرفته بود و توسل او به امام زمان علیه‌السلام