دانلود کتاب: «هنر زن بودن»

دانلود کتاب

دانلود کتاب: «هنر زن بودن»

دانلود کتاب: «هنر زن بودن»

یکی از معماهای تاریخ بشریت زن بوده است. فردی چون ناپلئون، زن را عامل تمام موفقیّت‌های بشر معرفی کرده است و فرد دیگری چون ارسطو تمام بدبختی‌ها و خوشبختی‌های بشر را به زن نسبت داده است.
در روایات و احادیث اسلامی نیز اهمیت فراوانی به زن و نقش زن در تکامل جامعه بشری داده شده است. اثر حاضر، یعنی کتاب «هنر زن بودن» مهمترین اثر خانم مورگان و مشتمل بر تجربیات بسیاری از زنان خود ساخته است.

شبکه های اجتماعی