دانلود کتاب: لوامع صاحبقرانی

دروس حوزه

دانلود کتاب: لوامع صاحبقرانی

مشخصات کتاب لوامع صاحبقرانی (درخشش‌های پادشاهی):

لوامع صاحبقرانی یا کتاب شرح الفقیه و یا لوامع قدسیه، کتابی است استدلالی به زبان فارسی در شرح کتاب "من لا یحضره الفقیه" در 8 جلد تا مبحث کتاب الحج که مرحوم محمد تقی مجلسی (مجلسی اوّل) آن را به درخواست شاه عباس دوم صفوی نوشت.

شبکه های اجتماعی