جوجه اردک‌ها هم افکار انتزاعی دارند!

پزشکی و سلامت

جوجه اردک‌ها هم افکار انتزاعی دارند!

جوجه اردک‌ها هم افکار انتزاعی دارند!

به گزارش مجله اینترنتی فهادان، دانشمندان دانشگاه آکسفورد نشان داده‌اند که جوجه اردک‌های تازه متولد شده می‌توانند مفاهیم "مشابه" و "متفاوت" را درک کنند و این کار را از کودک انسان سریعتر انجام می‌دهند. مقاله به زبان اصلی (کلیک کن)

به نقل از ساینس‌دیلی، این نخستین بار است که توانایی یک موجود غیر انسان در یادگیری تمایز قائل شدن بین مفاهیم رابطه‌ای انتزاعی بدون هیچ گونه آموزش اولیه‌ به نمایش در آمده است.

شبکه های اجتماعی