025 پروژه دانشجوی عزیزم، آقای مهدی آزادطلب «CH۳»

آرشیو تدریس

025 پروژه دانشجوی عزیزم، آقای مهدی آزادطلب «CH۳»

باسمه تعالی

سلام!

1- علت انتخاب آیات فرقان چه بوده است؟
علت انتخاب این است که ببینیم که چقدر به معیارهای قرانی نزدیک هستیم و به دیگران ایراد نگیریم. و از آیات قران اثبات کنیم که شیک ترین و پاکترین و با ادب ترین آدم آدمی است که قران را معرفی می کند.


2- انسان قرانی چه نوع انسانی است؟
انسان قرانی انسانی است که حرکتش با یک نه و آری آغاز می شود و همه چیز را اثبات و یا نفی نمی کند.

026 پروژه دانشجوی عزیزم، آقای مسعود دهقانی «CH۳»

آرشیو تدریس

026 پروژه دانشجوی عزیزم، آقای مسعود دهقانی «CH۳»

مقدمه:

قرآن کتاب تربیت و کمال مردم است. هیچ گونه شکی در کتاب قرآن نیست مشخصات قرآن جامعیت قرآن است قرآن نیاز به مفسر دانا دارد.
سوال:
سوره مائده آیه  67:
مفهوم ای پیغمبر آنچه برای تو نازل شدن برسان چیست؟
خداوند فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله را از شر مردمان حفظ می کند. پس گفته اند خداوند کافران را هدایت می کند و پیغمبر صلی الله علیه و آله برای هدایت آمدند به چه معناست؟

نمرات نهایی درس وصایا «CH3» ترم اوّل

آرشیو تدریس

نمرات نهایی درس وصایا «CH3» ترم اوّل

 

نمرهنام و نام خانوادگی
غاسد پور فرنود همایون
17.25افخمی روزی خور محمد مهدی
18.25بابایی خرزوقی رضا
غبید کانی بختیاروند احسان
18بیدرام سعید
17.5پرویز زاده اشکان
19پیامنی مسلم
 جوانی جونی محمد
18.5حاجی هاشمی فرشاد
14.25حمیدی مسعود
20خدادادی کته شوری سعید
غدعائی خواجوی امیر
18رحیمی محسن
18رضایی کیوان
16زارع پور مصطفی
15سلیمانی سامانی علیرضا
18شمسی مقدم سعید
20شهبازی دستجرده مجتبی
14.25طاهری آفارانی مسعود
10طاهری راستابی صولت
17.25عدالت خواه مهدی
غعسگریان هانی
15.75عقیلی دهنوی احسان
20علی کمک توفیق
19.25فتحی حسین آبادی یزدان
غفدائی عماد
17.5فرجیان مجتبی 
18.25قلمکاری مهدی
20کوه پیما محمدرسول
16.25کیانی حسین
غلطفی زاده دهکردی کیانوش
18محمدی جوزستانی سیدشهرام
15.5محمودی پژمان
20محمودی حسین
12مسایلی احسان
20معقول علیرضا
18معین زاده کورش
18.25نادری دره کتی محمود 
18.25همتیان چهارده چریکی فرزاد
غیگانه منصور

 

نمرات نهایی کلاس انقلاب

آرشیو تدریس

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن قدردانی از تلاش و همت یکایک عزیزان نمره پایان ترم درس انقلاب عزیزان که از ۱۲ نمره لحاظ گردیده است به اطلاع می رساند.

موفق باشید.

 

عدددانشجونمره کتبیپروژه و کلاسیملاحضاتنمره کل
1اتحادی محبوبه128a20
2انصاری نجمه128a20
3برزگر طالب128a20
4بیاتی شیما128a20
5ترابی امین128a20
6جان نثاری مرضیه126220
7حیدری محسن88a16
8درخشندی مجتبی108a18
9روستایی سعید128a20
10سرلک چیوایی زهراء127120
11شفیعی سمیرا127120
12شهسواری محبوبه128a20
13شولی محمداسماعیل128a20
14صائب سیدحمیدرضا127a19
15صرافان چهارسوقی عطیه107119
16عظیمی سپیده127120
17فولادگر محمدعلی 127a19
18قربانی کله مسیحی مهدی128a20
19کریم جعفری امیر128a20
20کریمی آزاده126220
21لطیفی مهری127a19
22محمدیان مرتضی127120
23ناظریان محسن126220
24همتی شلمزاری راضیه127120
25یوسف وند افشین126119
26کوچکی یوسف122317
27قربانی موسی126220
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

عدد

دانشجونمره کتبیپروژه و کلاسیملاحضاتنمره کل
1احمدی دهنوی محمدرضا96116
2استخری زهره128a20
3بدوی صفری کوچی آذر127120
4پناهنده محمد126119
5توسلی اردکانی ناهید128a20
6جانی فاطمه127120
7جعفری کمشچه سعید124218
8حاتمی قمشه زهراء127120
9حقیقی اشنی منصورغ---
10حکمتی منش لاله128a20
11دهقان آزاد فاطمه127a19
12رشیدی میلاد127a19
13شاهین فروزان128a20
14غریبی ممسنی مهدی125118
15قادری حمیده128a20
16قاسمی صفا127a19
17قربانی سینی علی126220
18کیانی خراجی سیما126220
19محمدی فراهانی زهراء108a18
20مرادیان زازرانی مائده127a19
21مهرفرد هدی126a18
22موسی وند اله وندورکانه128a20
23وکیلی مطلق آرمان88a16
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

شبکه های اجتماعی