دانستنی‌هایی برای طبخ ماهی

دانستنی‌هایی برای طبخ ماهی

دانستنی‌هایی برای طبخ ماهی

بهترین روش، زدودن بوی زُخم آن، مزه‌دار کردن آن است.

1. اگر می‌خواهید ماهی را بدون افزودنی سرخ کنید آن را یک ساعت داخل شیر سرد قرار دهید و بعد در روغن داغ فراوان سرخ کنید تا خوشمزه و پوک شده و بوی زُخم آن هم از بین برود.

شبکه های اجتماعی