داستان

مجله اینترنتی فهادانروزی کشاورزی متوجه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است. ساعتی معمولی اما با خاطره‌ای از گذشته و ارزشی عاطفی بود. مسعود رضانژاد فهادان

امروز دوشنبه 04 بهمن 1395