سحر، بهترین زمان، برای استغفار (دانلود)

تألیفات مدیر شخصیّت‌ها موضوعات اخلاقی

سحر، بهترین زمان، برای استغفار (دانلود)

«سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی» یعنی:

سحر شب جمعه برایتان، استغفار خواهم کرد!

روزی حضرت صادق علیه‌السلام پس از تلاوت آیه 98 سوره مبارکه یوسف فرمودند:

وقتی برادران خطاکار حضرت یوسف علی نبیّنا و آلِه و علیهِ السلام به نزد پدرشان حضرت یعقوب علیه‌السلام آمدند و از ایشان خواستند برایشان استغفار کند خداوند به نقل از حضرت یعقوب علیه السلام می‌فرماید: "سَوفَ أستَغفِرُهُم" یعنی به زودی برای شما طلب استغفار می‌کنم.

حضرت فرمودند:

"سَوفَ أستَغفِرُهُم" یعنی طلب استغفار را به سحر شب جمعه موکول کرد و به تأخیر انداخت.