جهنّم عُشّاق...

تألیفات مدیر

جهنّم عُشّاق...

چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

شرح حدیث: "إذا خافَ اللهَ العَبدُ أخافَ اللُه مِنهُ كُلَّ شَىءٍ"

مسعود رضانژاد فهادان

فرازهایی از مقاله:

کسی که کمترین حظی از شیرینی قرب الی الله و محبت او را چشیده باشد از هر عملی که باعث شود او را از این بهشت قرب، بیرون ‌کنند احتذار می‌جوید. بنابراین دائماً نه فقط از خطاهای گذشته بلکه از خطاهای احتمالی که ممکن است از او سر زده باشد و از آن مطلع نباشد توبه و استغفار می‌نماید. جوری که هر وقت نگاهش می‌کنی گویا ذکر "ببخشید ببخشید" از قلب و زبانش قطع نمی‌شود.

باور کنید چنین انسانی...

  • وقتی اظهار نظر می‌کند می‌ترسد و اهل احتیاط می‌شود؛
  • حتی وقتی راه می‌رود آهسته گام بر می‌دارد تا مبادا دل کسی بلرزد؛
  • مبادا چیزی بگوید و خانه امید کسی را ویران کند.

چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

تألیفات مدیر

چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

 

 

شرح حدیث "إذا خافَ اللهَ العَبدُ أخافَ اللُه مِنهُ کُلَّ شَىءٍ"

مقدمه:

آموزه‌ها و دستورات دینی که برای هدایت و سعادت بشر ارائه شده در قالبی ارائه شده که انسان مؤمن در سایه عمل به آن، نه تنها آخرت انسان را آباد می‌کند بلکه باعث زندگی شکوه‌مندانه و عزتمندانه مؤمن در همین سرای دنیا نیز خواهد شد.
برای نمونه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حدیثی که ابوالقاسم پاینده در کتاب نهج‌الفصاحة از آن جناب نقل نموده، پاداش خوف از خدای متعال را عزت‌مندی انسان در این سرا معرفی نموده‌اند بر عکس آن، حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: مجازات نترسیدن از خدا، ترسیدن از هر که غیر خداست.
بر همین اساس کسی که از خدا می‌ترسد نه تنها آخرتش را ساخته که دنیای امروزش را نیز آباد کرده است؛ در این نوشتار به طور مفصل، پیرامون این حدیث به بحث خواهیم نشست.

کلید واژه:

خوف، ترس از خدا، نکات اخلاقی، یقین، محبت، شرح‌ نهج الفصاحه، نهج ‌الدرایة، شرح حدیث.

شبکه های اجتماعی