دژبانی به نام ذهن ناخودآگاه

تألیفات مدیر مشاوره‌ _ روانشناسی

دژبانی به نام ذهن ناخودآگاه

دژبانی به نام ذهن ناخودآگاه

به نام خدا ـ در این نوشتار سعی داریم تا با بررسی اجمالی ذهن ناخودآگاه به جایگاه و نقش دانش هیپنوتیزم در اصلاح رفتار و رسیدن به قلهٔ موفقیت بپردازیم.

تمام حرکات و سکنات انسان نتیجه دستور مستقیمی است که از ذهن او صادر شده است به عبارت دیگر انسان در ازاء هر کاری که تصمیم به انجام آن یا ترک آن را می‌گیرد نیازمند یک ابلاغیه است ابلاغ و دستوری از ذهن به قوای بدن مبنی بر انجام یا ترک آن.