close
تبلیغات در اینترنت
خواب

مجله اینترنتی فهادانیکی آنکه روح به واسطه انصراف از حواس‌ ظاهره، فراغتی پیدا کرده و می‌تواند در این هنگام از حقایقی اطلاع پیدا کند که در بیداری بواسطه شدت علاقه به تن نمی‌توانست.

امروز پنجشنبه 10 فروردین 1396