خواب

مجله اینترنتی فهادانیکی آنکه روح به واسطه انصراف از حواس‌ ظاهره، فراغتی پیدا کرده و می‌تواند در این هنگام از حقایقی اطلاع پیدا کند که در بیداری بواسطه شدت علاقه به تن نمی‌توانست.

امروز دوشنبه 08 خرداد 1396