کوروش به روایت خلخالی

مباحث تاریخی

کوروش به روایت خلخالی

کوروش به روایت خلخالی: دروغین و جنایتکار، جاه‌طلب و عیاش

سید نیما حسینی

 

تاریخ ایرانی: همزمان با دورانی که آخرین شاه ایران، «آریامهر» را تجسمی زنده از کوروش کبیر می‌خواند، طلبه‌ای جوان و تندمزاج به واسطه مخالفت با شاهِ حاضر در گوشه‌ای دیگر از ایران مقدمات نفی ایدئولوژیک و تاریخی مرجع ضمیر را فراهم می‌آورد چه آنکه دوره، دوره نفی سلطنت بود و سلاطین چیزی نداشتند جز از برای برانگیختن نفرت. اینچنین بود که شیخ صادق صادقی گیوی مشهور به خلخالی دست به قلم برد و جزوه‌ای نوشت که بعد از سال‌ها هنوز برخی به تمامی ۵۷ صفحه آن به دیده تردید می‌نگرند. تردیدی که ریشه در نفرت بی‌حد و حصر مردمان آن روزگار از اصل سلطنت دارد.

شبکه های اجتماعی