خطرات پنهان در آب طالبی‌های خنک!

پزشکی و سلامت

 خطرات پنهان در آب طالبی‌های خنک!

خطرات پنهان در آب طالبی‌های خنک!

هرچند نوشیدن برخی آبمیوه ها بخصوص فالوده طالبی در تابستان بسیار دلچسب است اما اگر احتیاط نشود می تواند عوارضی را ایجاد کند.

پیام فرحبخش متخصص تغذیه گفت: این میوه از خانواده میوه های تابستانی خربزه، ملون , دستنبو است که همگی خواص مشابهی را دارند.

وی افزود: میوه‌های آبداری چون طالبی برای فصل تابستان بسیار مناسب هستند و به صورت فالوده، آبمیوه یا میوه معمول استفاده می شوند.

شبکه های اجتماعی