آیا من آدم خشنی هستم

مشاوره‌ _ روانشناسی

 آیا من آدم خشنی هستم

برای رفع این حالت می‌توانید از فردی که به شما نزدیک است و شما را به خوبی می‌شناسد، بخواهید هنگام پاسخ دادن به سوالات کنارتان باشد و در پاسخ دادن به سوالات به شما کمک کند.

در حقیقت هیچ انسانی عصبانی، افسرده و ناراحت به دنیا نمی‌آید؛ بلکه این خستگی ناشی از اتفاقات ناخوشایند زندگی است که او را به جایی می‌رساند که احساساتش را به شکل عصبانیت و ناراحتی ابراز کند.

آیا من آدم خشنی هستم؟

شبکه های اجتماعی