خرق عادت توسط امام صادق علیه السلام

مذهبی

خرق عادت توسط امام صادق علیه السلام

خرق عادت توسط امام صادق علیه السلام

امامان همانند پیامبران می‌توانند خرق عادت کنند تنها فرق این دو عمل به این است که پیامبران به همراه خرق عادت ادعای پیامبری داشتند ولی ائمه معصومین ادعای پیامبری نداشتند؛ در عوض ادعای دارا بودن مقام ولایت و حجت بودن خدا بر خلق را داشتند.

شبکه های اجتماعی