خدمت به خلق خدا، عاملی برای جذب توفیق الهی

مجله اینترنتی فهادانشاه‌کلید دست‌یابی به تمام کمالات پس از انجام تکالیف فردی مثل نماز و روزه و تلاوت قرآن، خدمت به خلق الله است.

امروز دوشنبه 08 خرداد 1396