توصيه‌های مهم راجع به خانه‌تکانی (صوتی)

توصيه‌های مهم راجع به خانه‌تکانی (صوتی)

این یک هشدار مهم است لطفاً جدی بگیرید!!

در روزهای پايانی سال و در زمان خانه‌تکاني‌ها مراجعه به اورژانس‌ها درپي حوادث ناشي از استفاده نادرست مواد شوينده افزايش مي‌يابد.

شبکه های اجتماعی