عتاب، مایه حیات دوستی

تألیفات مدیر

عتاب، مایه حیات دوستی

حیات مودّت!

امام علی عليه السلام:

العِتابُ حَياةُ المَوَدّةِ؛ گلايه كردن مايه حيات دوستى است. (غررالحکم/315)

در نگاه ابتدائی این روایت عجیب، بنظر می‌رسد که چطور ممکن است ثمره عتاب، بقاء مودّت باشد!

بنظر من اگر در ترجمه عتاب، از واژه شکوه و گلایه استفاده کنیم مراد حضرت، بهتر دانسته می‌شود.

تعریف گلایه و شکوه: