خانه / بایگانی برچسب: حکم دور ریختن غذا‌های اضافی،دور ریختن غذا‌های اضافی،اسراف،حکم مراجع

بایگانی برچسب: حکم دور ریختن غذا‌های اضافی،دور ریختن غذا‌های اضافی،اسراف،حکم مراجع

حکم دور ریختن غذا‌های اضافی

در اکثر کتب فقهی مسأله اسراف بطور مستقل بحث نشده است بلکه در ضمن دیگر مباحث مطرح شده است البته برخی در این خصوص رساله مستقلی نگاشته و از جهات گوناگون آن را مورد بحث قرار داده‌اند. آنچه مسلم است و از مطالعه نظر شرع و مراجع در مورد مسأله …

توضیحات بیشتر »