حکم وضو و غسل با کاشت ناخن

مذهبی فروع دین

حکم وضو و غسل با کاشت ناخن

حکم وضو و غسل با کاشت ناخن توسّط مراجع مختلف

سؤال: با سلام و تشکر از این امکانی که برای من گذاشتید تا بتوانم جواب سؤالم را بگیرم و با خیال راحت این کار را انجام بدهم. من می‌خواهم کاشت ناخن انجام دهم ولی نمی‌دانم این کار برای گرفتن وضو و غسل اشکالی به وجود می‌آورد یا خیر؟ در جاهای مختلف چیزهای زیادی شنیدم بعضی‌ها می‌گویند باید نیت جبیره کنی ولی من این کار را فقط برای زیبایی می‌خواهم انجام دهم و اصلاً نمی‌دانم می‌شود باز هم جبیره گرفت و یا نمی‌دانم نیت جبیره و یا وضو و غسل جبیره چگونه است. یعنی من دائماً اینطور وضو و یا غسل کنم و آیا قضا حساب می‌شود ممنونم اگر توضیح کامل بدهید.