شرح حکمت 60: خطرات زبان

شرح دعا و حدیث

شرح حکمت 60: خطرات زبان

شرح و تفسیر حکمت 60 نهج البلاغه

نعمت‌ها هر چه بزرگ‌تر باشد چنانچه از آن به طرز بدی استفاده شود خطراتش عظیم‌تر است. هیچ عضوی از اعضای انسان به اندازه زبانِ بی‌قید و بند، خطرناک نیست به طوری که گاه می‌شود یک جمله، آتش جنگی را می‌افروزد و سبب ریختن خون‌ها و هتک نوامیس و از بین رفتن آرامش و امنیت جامعه می‌گردد.

و چه بسا گره دل‌هایی که با یک کلمه حرف بی‌جا برای همیشه از هم گسسته شد!!

شبکه های اجتماعی