حکایتی تأثیرگذار از سید علی آقا قاضی (متن و فیلم)

داستان و حکایت موضوعات اخلاقی زندگی‌نامه و کرامات

حکایتی تأثیرگذار از سید علی آقا قاضی (متن و فیلم)

حکایت درنگ و تأمل آیت الله قاضی طباطبائی در وادی السلام نجف

از مرحوم آیة الحق آیة الله العظمی حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه، افراد بسیاری از تلامذه ایشان نقل کردند که ایشان بسیار در وادی السلام نجف برای زیارت اهل قبور می‌رفت و زیارتش دو، سه، چهار ساعت به طول می‌انجامید و در گوشه‌ای می‌نشست به حال سکوت؛ شاگردها خسته می‌شدند و بر می‌گشتند و با خود می‌گفتند: استاد چه عوالمی دارد که اینطور به حال سکوت می‌ماند و خسته نمی‌شود.

مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد تقی آملیرحمة الله علیه، از شاگردان سلسله اوّل مرحوم قاضی در قسمت اخلاق و عرفان بوده‌اند. از قول ایشان نقل شد که من مدت‌ها می‌دیدم که مرحوم قاضی دو، سه، ساعت در وادی السلام می‌نشینند. با خود می‌گفتم: انسان باید زیارت کند و بر گردد و به قرائت فاتحه‌ای روح مردگان را شاد کند؛ کارهای لازم‌تر هم هست که باید به آن‌ها پرداخت.