یمن و نقش آن در ظهور

مهدویّت سیاسی

یمن و نقش آن در ظهور

 تاثیر اعتقادات آخرالزمانی بر پیروزی‌های درخشان شیعیان یمن

تحولات این روزهای یمن نفس را در سینه دوست و دشمن حبس کرده و همه ی نگاهها را به خود معطوف داشته است ، آیا روزهای سرنوشت ساز منطقه و جهان فرارسیده است؟ آیا پیش بینی روایات عصر ظهور در حال تحقق است؟

شبکه های اجتماعی