راز گرم شدن حمام شیخ بهایی با کمک یک شمع

مباحث تاریخی

راز گرم شدن حمام شیخ بهایی با کمک یک شمع

گرمابه‌های تاریخی اصفهان را می‌توان نمادی از ذهن خلاق ایرانیان در ساخت بناهای مختلف دانست به گونه‌ای که حمامی مانند گرمابه شیخ بهایی با معمای خود یعنی گرم شدن آب منبع به کمک یک شمع، سال‌ها ذهن جهانیان را به خود مشغول کرده بود.