حماسه حسینی

مجله اینترنتی فهادانحماسه حسینی از نظر استاد بهترین واژه ای که بیانگر عمق نهضت حسینی است کلمه حماسه است، نه نهضت یا قیام یا شورش و جز اینها. «کلمه حماسه به معنای…

امروز سه شنبه 03 اسفند 1395