تدریس صوتی كليات نصاب الصبيان (1)

فهادان عربیک

تدریس صوتی كليات نصاب الصبيان (1)

 خودآموزنصاب (يا) كليات نصاب الصبيان

كتاب شريف نصاب الصبيان تأليف ابونصر فراهى سجستانى كه در آن لغات عربى را به فارسى چون شير و شكر به هم آميخته و براى آموزش نوآموزان بهترين نيرنگ[3] را ريخته است.

روش دل‌پذيرش مورد پسند خُرد و كلان و سرمشق عده زيادى از نصاب‌گويان شد به هر زبانى به تقليد او نصاب گفته‌اند ولى پيش از صاحبانش در بستر خاموشى خفته؛ امّا نصاب سالخورده‌اش هفتصد و اندى سال تا امروز ِجهان بسر برده هنوز جوان و هر روز با نشاط‌تر است. آرى؛

از مقلّــد تا محقّــق فــرق‌هاست       كاين چو داود است و آن ديگر صداست