حلّ معمّای حدیثی دربارۀ تاریخ بنای اهرام مصر

حلّ معمّای حدیثی دربارۀ تاریخ بنای اهرام مصر

حلّ معمّای حدیث منتسب به حضرت علی علیه السلام

دربارۀ تاریخ بنای اهرام مصر

 


و نقل خبر مُتواتِر ساخت هرم بزرگ مصر، توسّط حضرت ادریس علیه السلام

و تصحیح خطا و اشتباه رامپوری و برخی مورّخین و لغویّین دیگر

(نگارش، تحقیق و توضیح: سیّد احمد سجادی – اصفهان)


شبکه های اجتماعی