خنده حضرت یوسف در چاه!

داستان و حکایت

خنده حضرت یوسف در چاه!

خنده عبرت

گویند: وقتی که برادران یوسف (علیه السلام) او را در چاه آویزان کردند تا او را به آن بیفکنند، طبیعی است که یوسف خردسال در این حال محزون و غمگین بود، اما در این میان غم و اندوه ، دیدند لبخندی زد، خنده ای که همه برادران را شگفت زده کرد. از هم می پرسیدند: یعنی چه ؟ اینجا جای خنده نیست ؟ گفتند: بهتر است از خودش بپرسیم.