حسینعلی منتظری

سیاسی جریان شناسی

حسینعلی منتظری

منتظری از مبارزان برجسته دوران ستم‌شاهی و از شاگردان نامور امام خمینی رحمة الله علیه محسوب می‌گردد؛ او پس از انقلاب اسلامی، سال‌ها بر مسند قائم مقام رهبری و به عنوان دوم شخص در ایران پس از انقلاب بود؛ شکنجه‌ها و تبعیدهای فراوانی را در راه انقلاب متحمل شد؛ اگر چه وی از شاگردان نامور امام خمینی رحمة الله علیه بوده امّا هنگامی که سید حمید روحانی، مؤلف کتاب «نهضت امام خمینی رحمة الله علیه» برای چاپ لیستی از شاگردان امام، وی را در صدر لیست قرار می‌دهد با مخالفت امام خمینی رحمة الله علیه مواجه شده و امام از ایشان می‌خواهد که آقای حائری را مقدم کنند لکن اصرار نویسنده، منجر به جلب رضایت امام می‌شود این قضیه به خوبی نشان می‌دهد که امام، شناخت جامعی را سال‌ها قبل از او داشته است.

شبکه های اجتماعی